PRIS

Pris inträde

BARN UNDER 0-1 ÅR               0kr

BARN               1 - 17 ÅR          140kr

Vuxna 18 år och uppåt        0kr 


Pris Hyra leklandet efter stängning kl.17-19

Från 1400kr. Vid fler än 10 barn kostar det 140kr/barn.Större grupper och föreningar(fler en 15 personer)


Vardagar (fler en 15 personer):

30% rabatt på inträde

25% rabatt på mat, dryck, fika.


Helger (fler en 15 personer):

20% rabatt på inträde

OBS!  Alkohol är förbjuden i våra lokaler.